1.6 Breadcrumb

3. Servokabel PVC

statische Anwendung

DESCAFLEX C-606 UL Servo

PVC | 80°C | 600 V / 1'000 V | Adern nummeriert | 1 Steuerpaar | UL-2570 / CSA / approbiert | geschirmt

DESCAFLEX C-606 UL Servo

PVC | 80°C | 600 V / 1'000 V | Adern nummeriert | 2 Steuerpaare | UL-2570 / CSA / approbiert | geschirmtzum Seitenanfang

zum Seitenanfang

4. Rechte Spalte

zum Seitenanfang

5. Seitenfuss